Sledujte nás

KNiŽNÉ

a VESELÉ

Výhercovia 
krížovky
KNiŽNÉ a VESELÉ 2022

VÝHERNÉ

KNiŽNÉ a

Mená šťastných 20-tich výhercov krížovky Knižné a Veselé 2022, ktorí od nás získavajú knihy v hodnote 50,- EUR, nájdete nižšie. 

Správne riešenie krížovky: KNIHY PRE CELÚ RODINU
 

Dana Augustinova
Veronika Matysová
Turčíková Mária Ing.
Martina Lukáčová
Katarína Mrvová
Žofia Bineková
Kristína Mathéová
jan lojan
Dominika Daubnerová
Lucia Vakošová
Lucia Suchodolská
Ing. Matúš Kalina
Janka Ťažká
Jozef Spurný
Melánia Stankovitsová
Martin Otipka
Lenka Andrášová
MUDr. Silvester Jasovský
Viktória Kunová
Lýdia Šimorová

Výhercov budeme tiež kontaktovať mailom.