banner

Novinky

  KNIHA TÝŽDŇA 
 
  Tri osudy, tri mapy bolestivých miest.
  Vo chvíli, keď ju zradí zdravie, prehodnotí
  Naďa svoj vzťah k sebe, k okoliu,
  a napokon aj svoje morálne princípy.
  Je to jej telo, môže si s ním robiť, čokoľvek
  chce. Jaro prehodnocuje z iných dôvodov,
  o ilúzie prišiel po revolúcii, dôsledky jeho
  rozhodnutí sú však nemenej fatálne.
  Na konci prepletených príbehov stojí
  Adam, ktorý novým, neistým a premenlivým
  svetom budúcnosti prechádza na pohľad
  s ľahkosťou, pritom si postupne kladie
  rovnaké otázky a hľadá na ne vlastnú
 odpoveď.
Uložiť
Uložiť

Aktuálne akcie